Żeby język giętki… Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Nowa sala do terapii Auto Rodzinne Budynek dla fundacji Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Mój własny pokój Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Zosia bardzo chce się rozwijać! Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl By Amelka mogła "mówić" Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Bilet do szkoły Zobacz listę naszych zbiórek

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( SUO )

Są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHA ), a także osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych.
Usługi te obejmują wiele sfer życia – od pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, życia w rodzinie przez kontakty w miejscu nauki i pracy, ze społecznością lokalną, poradnictwo specjalistyczne, gospodarowanie pieniędzmi, wsparcie procesu rehabilitacji i leczenia, pomoc mieszkaniową, aż po koordynowanie prac służb działających na rzecz rodziny, której członkiem jest dana osoba korzystająca z usług.
O Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze można się ubiegać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Są one darmowe lub częściowo odpłatne w zależności od dochodu rodziny.

Podstawa Prawna:
– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w Sprawie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
– Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Potrzebne dokumenty:
– zaświadczenie ( link do zaświadczenia)
– podanie do OPS ( link do podania )

Dokumenty Składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik OPS nie może odmówić przyjęcia dokumentów. Na kopii dokumentów prosimy o potwierdzenie złożenia dokumentów w OPS: data złożenia, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka.
Prośbę o przyznanie usług można złożyć również ustnie. W takim wypadku musimy jednak domagać się spisania przez pracownika socjalnego protokołu w dwóch egzemplarzach ( jeden dla nas, drugi dla OPS ), które powinny być podpisane przez nas i pracownika socjalnego. Wysyłając dokumenty listem poleconym przechowujemy dowód nadania listu, jako dowód złożenia podania.