Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Bilet do szkoły Turnus rehabilitacyjny dla Amelki By Amelka mogła "mówić" Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Auto Rodzinne Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Zosia bardzo chce się rozwijać! Mój własny pokój Budynek dla fundacji Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Nowa sala do terapii Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Żeby język giętki… Zobacz listę naszych zbiórek

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( SUO )

Są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHA ), a także osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych.
Usługi te obejmują wiele sfer życia – od pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, życia w rodzinie przez kontakty w miejscu nauki i pracy, ze społecznością lokalną, poradnictwo specjalistyczne, gospodarowanie pieniędzmi, wsparcie procesu rehabilitacji i leczenia, pomoc mieszkaniową, aż po koordynowanie prac służb działających na rzecz rodziny, której członkiem jest dana osoba korzystająca z usług.
O Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze można się ubiegać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Są one darmowe lub częściowo odpłatne w zależności od dochodu rodziny.

Podstawa Prawna:
– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w Sprawie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
– Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Potrzebne dokumenty:
– zaświadczenie ( link do zaświadczenia)
– podanie do OPS ( link do podania )

Dokumenty Składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik OPS nie może odmówić przyjęcia dokumentów. Na kopii dokumentów prosimy o potwierdzenie złożenia dokumentów w OPS: data złożenia, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka.
Prośbę o przyznanie usług można złożyć również ustnie. W takim wypadku musimy jednak domagać się spisania przez pracownika socjalnego protokołu w dwóch egzemplarzach ( jeden dla nas, drugi dla OPS ), które powinny być podpisane przez nas i pracownika socjalnego. Wysyłając dokumenty listem poleconym przechowujemy dowód nadania listu, jako dowód złożenia podania.