Auto Rodzinne Żeby język giętki… Mój własny pokój By Amelka mogła "mówić" Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Budynek dla fundacji Bilet do szkoły Zosia bardzo chce się rozwijać! Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Nowa sala do terapii Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Zobacz listę naszych zbiórek

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( SUO )

Są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHA ), a także osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych.
Usługi te obejmują wiele sfer życia – od pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, życia w rodzinie przez kontakty w miejscu nauki i pracy, ze społecznością lokalną, poradnictwo specjalistyczne, gospodarowanie pieniędzmi, wsparcie procesu rehabilitacji i leczenia, pomoc mieszkaniową, aż po koordynowanie prac służb działających na rzecz rodziny, której członkiem jest dana osoba korzystająca z usług.
O Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze można się ubiegać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Są one darmowe lub częściowo odpłatne w zależności od dochodu rodziny.

Podstawa Prawna:
– Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w Sprawie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych
– Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Potrzebne dokumenty:
– zaświadczenie ( link do zaświadczenia)
– podanie do OPS ( link do podania )

Dokumenty Składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik OPS nie może odmówić przyjęcia dokumentów. Na kopii dokumentów prosimy o potwierdzenie złożenia dokumentów w OPS: data złożenia, podpis osoby przyjmującej dokumenty, pieczątka.
Prośbę o przyznanie usług można złożyć również ustnie. W takim wypadku musimy jednak domagać się spisania przez pracownika socjalnego protokołu w dwóch egzemplarzach ( jeden dla nas, drugi dla OPS ), które powinny być podpisane przez nas i pracownika socjalnego. Wysyłając dokumenty listem poleconym przechowujemy dowód nadania listu, jako dowód złożenia podania.