Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl By Amelka mogła "mówić" Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Bilet do szkoły Żeby język giętki… Auto Rodzinne Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Nowa sala do terapii Mój własny pokój Zosia bardzo chce się rozwijać! Budynek dla fundacji Zobacz listę naszych zbiórek

Warsztaty dla dorosłych

To cykl spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców, nauczycieli, terapeutów i pozostałych dorosłych osób chcących pogłębić wiedzę na temat budowania dobrych relacji z dziećmi i innymi ludźmi
Warsztaty psychoedukacyjne obejmują zagadnienia i ćwiczenia m. in. o tym jak:

  • wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczuć,
  • aktywnie i wspierająco słuchać,
  • motywować dzieci do współdziałania,
  • modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka,
  • uwalniać dzieci od grania narzuconych ról w domu i środowisku,
  • budować realne poczucie własnej wartości dziecka,
  • konstruktywnie rozwiązywać konflikty.