Bilet do szkoły Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Mój własny pokój Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Żeby język giętki… By Amelka mogła "mówić" Zosia bardzo chce się rozwijać! Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Nowa sala do terapii Budynek dla fundacji Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Auto Rodzinne Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Zobacz listę naszych zbiórek

Warsztaty dla dorosłych

To cykl spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców, nauczycieli, terapeutów i pozostałych dorosłych osób chcących pogłębić wiedzę na temat budowania dobrych relacji z dziećmi i innymi ludźmi
Warsztaty psychoedukacyjne obejmują zagadnienia i ćwiczenia m. in. o tym jak:

  • wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczuć,
  • aktywnie i wspierająco słuchać,
  • motywować dzieci do współdziałania,
  • modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka,
  • uwalniać dzieci od grania narzuconych ról w domu i środowisku,
  • budować realne poczucie własnej wartości dziecka,
  • konstruktywnie rozwiązywać konflikty.