Żeby język giętki… Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Bilet do szkoły By Amelka mogła "mówić" Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Zosia bardzo chce się rozwijać! Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Budynek dla fundacji Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Mój własny pokój Auto Rodzinne Nowa sala do terapii Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Zobacz listę naszych zbiórek

Warsztaty dla dorosłych

To cykl spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców, nauczycieli, terapeutów i pozostałych dorosłych osób chcących pogłębić wiedzę na temat budowania dobrych relacji z dziećmi i innymi ludźmi
Warsztaty psychoedukacyjne obejmują zagadnienia i ćwiczenia m. in. o tym jak:

  • wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczuć,
  • aktywnie i wspierająco słuchać,
  • motywować dzieci do współdziałania,
  • modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka,
  • uwalniać dzieci od grania narzuconych ról w domu i środowisku,
  • budować realne poczucie własnej wartości dziecka,
  • konstruktywnie rozwiązywać konflikty.