Auto Rodzinne Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Bilet do szkoły Budynek dla fundacji Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Żeby język giętki… Mój własny pokój Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Zosia bardzo chce się rozwijać! Nowa sala do terapii By Amelka mogła "mówić" Turnus rehabilitacyjny dla Amelki Zobacz listę naszych zbiórek

„Original Play”® („Pierwotna zabawa”) 

Jest rezultatem ponad 40-letnich doświadczeń i badań nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

„Original Play”® dąży do:


*       POPRAWY RELACJI zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością,
*       zapewnienia KAŻDEMU DZIECKU poczucia bezpieczeństwa i miłości.

„Original Play”®:

*       pokazuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
*       dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku, przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
*       stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie, propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji, tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
*       zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia,
*       program „Original Play”® jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.

Korzyści „Original Play”® zawierają:

*       zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku,
*       zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic,
*       redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych,
*       zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji,
*       uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich,
*       rozwój poczucia przynależności,
*       zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne,
*       aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej,
*       zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności,
*       poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego,
*       wzrost plastyczności mózgu.

 

Program „Original Play”® otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Fundacja organizuje szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i terapeutów oraz na bieżąco prowadzi zajęcia przeznaczone są dla dzieci  od  3 roku życia oraz dla młodzieży.