Remont sali do Treningu Umiejętności Społecznych Djamal z Zespołem Aspergera bardzo potrzebuje terapii Dlaczego ich nie rozumiem? Zespół Aspergera Żeby język giętki… Mój własny pokój Nowa sala do terapii Budynek dla fundacji Ola z cukrzycą i Zespołem Aspergera potrzebuje leczenia i terapii Na utrzymanie portalu wdzieczni.pl Turnus rehabilitacyjny dla Amelki By Amelka mogła "mówić" Bilet do szkoły Zosia bardzo chce się rozwijać! Auto Rodzinne Wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego poprzez gry edukacyjne Zobacz listę naszych zbiórek

„Original Play”® („Pierwotna zabawa”) 

Jest rezultatem ponad 40-letnich doświadczeń i badań nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

„Original Play”® dąży do:


*       POPRAWY RELACJI zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością,
*       zapewnienia KAŻDEMU DZIECKU poczucia bezpieczeństwa i miłości.

„Original Play”®:

*       pokazuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
*       dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku, przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
*       stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie, propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji, tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
*       zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia,
*       program „Original Play”® jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.

Korzyści „Original Play”® zawierają:

*       zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku,
*       zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic,
*       redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych,
*       zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji,
*       uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich,
*       rozwój poczucia przynależności,
*       zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne,
*       aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej,
*       zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności,
*       poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego,
*       wzrost plastyczności mózgu.

 

Program „Original Play”® otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Fundacja organizuje szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i terapeutów oraz na bieżąco prowadzi zajęcia przeznaczone są dla dzieci  od  3 roku życia oraz dla młodzieży.